Chánh Niệm Là Gì?

Chánh Niệm là chú Tâm vào từng giây phút hiện tại, là ngưng hoạt động như cái máy tự động và Tỉnh dậy với hiện tại, ngay bây giờ và ngay tại đây !

Chánh Niệm là ngưng tiếc nuối Quá khứ, ngừng lo lắng Tương lai, luôn hiện hữu trong từng phút giây ở Hiện tại !

Ngoài ra, còn vài cách khác để mô tả Chánh Niệm như:

+ Có mặt !

+ Thấy rõ !

+ Tỉnh thức !

+ Tỉnh giấc !

+ Khách quan !

+ Chú tâm và để ý !

+ Tập trung hoàn toàn !

+ Ý thức với Tâm yêu thương !

+ Có mặt trong mọi thực tại !

+ Mở rộng lòng Từ Bi !

…Thầy ĐST – UPL…

Chia Sẻ Đến:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KIẾN THỨC CẬP NHẬT

SẮP DIỄN RA

NĂNG LƯỢNG KHAI SÁNG