Chỉ còn 01 Ngày đến Khóa học Anapana

Chỉ còn 01 Ngày đến Khóa học Anapana, Quý Thiền sinh đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?

Hãy chuẩn bị cho mình một nơi an tĩnh, những bộ quần áo thoải mái và một tinh thần vững vàng, sẵn sàng và quyết tâm đến cùng!

Chúc Quý Thiền Sinh đạt nhiều thành tựu tốt đẹp!

Phụng Sự & Giác Ngộ

Chia Sẻ Đến:

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

KIẾN THỨC CẬP NHẬT

SẮP DIỄN RA

NĂNG LƯỢNG KHAI SÁNG