Hỏi đáp: Dù sống lương thiện vẫn không có được cuộc sống an ổn.

Hỏi : Con đã cố sống lương thiện, cũng không hại mình hay hại người, vậy tại sao con vẫn phải chịu đau khổ và bệnh tật?

Thầy đáp: Đau khổ bệnh tật do chúng ta ăn thôi, cũng đã hại rất nhiều sinh linh rồi. Mỗi ngày chúng ta tạo ra vô số nghiệp mà phước thì tạo ra quá ít. Chỉ cần ăn, uống, thở thôi đã làm cho Định lực chúng ta mất đi rất nhiều. Quán Thọ Thị Khổ, sống càng lâu mà không tạo phước chắc chắn kiếp sau mất Thân người vì hết phước mà nghiệp nhiều!

Note:-> Ăn mặn hay ăn chay đó chỉ là Phương tiện thôi. Chúng ta nên học cách chúc phúc để giúp chuyển hoá!

Xem thêm tại phút 50 trong link dưới đây:

https://www.facebook.com/UPL.Nangluongvutru/videos/377982070531652

Chia Sẻ Đến:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KIẾN THỨC CẬP NHẬT

SẮP DIỄN RA

NĂNG LƯỢNG KHAI SÁNG