Cảm nhận học viên Trần Thị Thanh Triều

Sau khoá thiền miên mật 7 ngày Vipassana, con thấy mình lớn hơn, trưởng thành hơn, điềm đạm đơn giản hơn mọi thứ. Đón nhận mọi thứ đến với mình trong sự hoan hỉ nhẹ nhàng. Có duyên thì đến. Có nghiệp thì trả. Nóng giận là bản năng, tĩnh lặng là bản lĩnh. Xả bỏ là giác ngộ. Bên cạnh đó, khoá thiền mang giá trị không nhỏ cho sự chuyển hoá thành công trong bản thân của con, con biết học cách quan sát phân tích, buông bỏ, sống có trí tuệ và tích cực hơn. Nhìn cuộc sống với cách nhìn có chánh niệm: Thấy – Biết – Chấp nhận.

Chia Sẻ Đến:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KIẾN THỨC CẬP NHẬT

SẮP DIỄN RA

NĂNG LƯỢNG KHAI SÁNG