🙋 Thưa Thầy “Chứng Ngộ là gì ạ” ?

🙏🧘🙏 Thầy trả lời: Đây chỉ là một Khái Niệm nói về:
👉 Chứng là trực tiếp Thấy, là Chứng Kiến rõ ràng,
👉 Ngộ là Hiểu Biết, là Ngộ Ra, là Biết Sự Thật, Biết rõ Bản Chất của Sự Vật hay Hiện Tượng gì đang diễn ra, …!
🧘👉 Chứng Ngộ là sự trực tiếp Thấy Biết Sự Thật mà không còn có sự Can Thiệp của Bản Ngã như: Thích (= Tham, Si) và Không thích (= Sân Giận) nữa.
👉 Có sự Tôn Trọng Tuyệt Đối với Chân Lý ((tôn trọng mọi Ngoại Cảnh và cả Nội Tâm) tất cả như nó đang là … chính nó vậy ! Không còn có “cái Tôi/ cái Ngã” xen vào nữa !
🧘👉 Đạo của Sự Thật là thế, tất cả chỉ có sự Chứng Ngộ (Thấy Biết để Hiểu Ra) thôi, chứ chẳng hề có cái gì để Đắc/ để Đạt được cả !

Chia Sẻ Đến:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KIẾN THỨC CẬP NHẬT

SẮP DIỄN RA

NĂNG LƯỢNG KHAI SÁNG