🙏🧘‍♂️THIỀN TRĂNG🧘‍♂️🙏

👉 Diệt Dục, Diệt Ác hoàn thành,

👉Tứ Bất Hoại Tịnh, an yên thường hằng,

👉Tâm là mặt Nước, Phật là Trăng,

👉Tịnh Thanh sáng tỏ, Bồ Đề kết hoa !!!

🧘‍♂️Phật thành được, Chúng sanh thành được,

👉 Thánh hay Phàm cũng một bổn lai,

👉 Khác nhau Kẻ tỉnh Người say,

👉 Chứ ai thì cũng như ai Đủ Hình !!!

🧘‍♂️Tu quan trọng là Tâm phải Tỉnh,

👉 Học phải Hành là việc Đầu Tiên,

👉 Ham Chơi nên mới Thành Ghiền,

👉 Tự mình Trói Buộc, tự nguyền Mở Ra !!!

🧘‍♂️ Giác Ngộ hay Mê do ta,

👉Hồng Trần sướng khổ bởi là do Tâm,

👉 Ngày đêm Thiền Quán âm thầm,

👉 Vô Minh quét sạch, rõ Vầng Tuệ Quang !!!

🧘‍♂️👉 … Vv…! 🧘‍♂️

🧘‍♂️💖🙏 Viện UPL – Thân khỏe, Tâm an … Ngàn Vàng không mua được !🙏🧠🧘‍♂️

Chia Sẻ Đến:

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

KIẾN THỨC CẬP NHẬT

SẮP DIỄN RA

NĂNG LƯỢNG KHAI SÁNG