- KHÓA ĐÀO TẠO -

Chuyên Gia Năng Lượng

LỚP CHUYÊN GIA "GỠ BỎ MỌI PHONG ẤN - KHAI MỞ MỌI GIÁC QUAN" - HỌC TRỰC TIẾP TẠI HỌC VIỆN HPARA

SẮP RA MẮT

Để tham gia khóa học này học viên bắt buộc đã tham gia qua
khóa Năng Lượng Nâng Cao & khóa thiền Vipassana!

Hãy lan tỏa Năng Lượng yêu thương để cùng:
"Chung tay làm cho cuộc sống ngày càng an toàn và tốt đẹp hơn !"

PHỤNG SỰ VÀ GIÁC NGỘ!

Chia sẻ đến:

KHÓA HỌC TƯƠNG TỰ

KIẾN THỨC CẬP NHẬT

SẮP DIỄN RA

NĂNG LƯỢNG KHAI SÁNG