Hỏi đáp: Thiền – Ăn Chay có giúp thiền tốt hơn không?

Thầy ơi cho con hỏi, một người thiền đạt mức cao so với một người tu tập cao có khác nhau không ạ? Việc ăn chay có giúp thiền tốt hơn ăn mặn không ạ ?

Thầy đáp:

Thiền cũng là một dạng tu tập. Tu hành có thiền Tứ Niệm xứ (Tứ Thánh Thiền) & Thiền Vô Sắc Giới

>> Có 14 pháp môn Thiền Chỉ nhưng chỉ có 2 pháp môn để Tu thôi nhé.

>> Ăn Chay tốt hay không do tâm mình con nhé. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ dạy pháp môn: “Ăn trong Chánh niệm. “Không trói buộc Thích hay Không thích”. Không phân biệt Chay hay Mặn

Chia Sẻ Đến:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KIẾN THỨC CẬP NHẬT

SẮP DIỄN RA

NĂNG LƯỢNG KHAI SÁNG