Giới Thiệu

Viện UPL – hành trình Đi Tìm Sự Thật và Con Đường Giác Ngộ qua cái nhìn toàn diện, thực chứng về Năng lượng & Diệu pháp Vũ trụ.

Ứng dụng Năng lượng hỗ trợ tư vấn, xử lý các vấn đề nhà cửa, đất đai…:

– Tài sản & Bất Động Sản khó bán (Mua bán được nhanh chóng )

– Nhà đất khó ở (đang gặp các vấn đề trở ngại, xui xẻo)

– Công việc trắc trở, khó làm

– Mối quan hệ bất hòa, Gia đạo khó an, các trường hợp bệnh đau khó khỏi (Khám hoài không ra bệnh, hoặc trị hoài không hết) 
 
Ngoài ra, việc hiểu và thực hành các Phương pháp Thiền để gia tăng tần số rung động cũng là điều mà chúng tôi đặc biệt chú trọng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Trên tinh thần Phụng sự nhân gian, Viện UPL đồng hành cùng hành trình Đi Tìm Sự Thật và Con Đường Giác Ngộ, rời xa những cổ tục bám chấp, phong tục lạc hậu, cải thiện đời sống và tinh thần!

Vì một thế giới ngày càng An Toàn & Tốt Đẹp Hơn!

Thầy Đại Sơn Tùng
Viện Trưởng

KIẾN THỨC CẬP NHẬT

SẮP DIỄN RA

NĂNG LƯỢNG KHAI SÁNG