Thơ về Bát Chánh Đạo

Cuộc đời danh lợi, lợi danh,

Ba đường sáu nẻo chúng sanh khổ sầu !

An lạc giải thoát từ lâu,

Đã dần mất dạng lấy đâu tỏ lòng !!!


Phật Đà trí tuệ vô song.

Nhìn người nhân thế mà lòng xót thương.

Viết bảng “Hạnh Nguyện” lên đường !

Truyền pháp giải thoát, chỉ phương độ người.


bat chanh dao

Bát Chánh là Tám con đường.

Phật Đạo chỉ rõ thoát vòng vô minh.

Hành theo để cứu được mình,

Thoát vòng sinh tử, vô minh xa rời.


Chánh Kiến chiếu rõ rạng ngời ! (1)

Mọi điều sinh khởi, không rời Nhân Duyên.

Tư Duy như bậc Thánh hiền, (2)

Làm điều lợi lạc chúng sanh an lành !


Chánh Ngữ lời nói chân thành. (3)

Tựa như hoa đẹp mát lành muôn nơi.

Thứ tư Chánh Nghiệp ở đời, (4)

Luôn hành việc Thiện rạng ngời tương lai !


Thường xuyên Tinh Tấn không nài. (5)

Thực hành thiện pháp, ngày ngày thêm hơn.

Luôn luôn Chánh Mạng sạch trơn, (6)

Sống đời tươi đẹp như mây an nhàn !


Chánh Niệm thường nhớ không tan, (7)

Những lời chánh pháp của Ngài Thích Ca !

Chánh Định mở trí đời ta,

Sáng soi vạn vật tất là hư không !


Không hành bát chánh đừng mong,

Sống đời giải thoát thong dong an nhàn.

Bát Chánh Đạo hướng An lành.

Con đường chân lý thoát mành khổ đau !!!


________________

(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8): Bát Chánh Đạo: Chánh Mạng + Chánh Nghiệp+ Chánh Ngữ (Giới); Chánh Niệm + Chánh Định + Chánh Tinh Tấn (Định); Chánh Kiến + Chánh Tư Duy (Tuệ).

________________

⚜️Thầy Đại Sơn Tùng – Viện Trưởng UPL

⚜️Viện Nghiên Cứu Khoa Học Và Ứng Dụng Năng Lượng Vào Đời Sống (Viện UPL)

So do 12 nhan duyen

Sơ đồ 12 Nhân Duyên

Đăng ký Khóa tu thiền 24 giờ Đối diện với chính mình để được trải nghiệm thiền Vipassana theo truyền thống của Phật Giáo Nguyên Thủy và hiểu rõ hơn về các giáo lý của Đức Phật.

Chia Sẻ Đến:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KIẾN THỨC CẬP NHẬT

SẮP DIỄN RA

NĂNG LƯỢNG KHAI SÁNG