🪷🙏CHẮP TAY !🙏🪷

🙏Chắp tay đảnh lễ Đấng Thế Tôn,

Kiếp Người còn gì Cao Quý hơn !?

Quỳ, giúp Thân Tâm buông Kiêu Mạn,

Cuối lạy, Bình An đến mọi người …!

🙏Tay Chắp Búp Sen nhẹ cõi lòng,

Tâm An, Trí Tịnh, … vạn sự không,

Duyên đến Khai Tâm, …cùng hội tụ,

Hoa Nghiêm tự tại, bất cầu mong !

🙏Chắp tay, Thành Tâm ngắm cõi trần,

Đến – Đi tay trắng, há Thành Công …!?

Nghiệp còn vương Nợ, nơi thế tục …!

Tìm cầu Giải Thoát, kiếp nào xong !?

🙏Chắp tay buông xả, khoác Nâu Sồng,

Nương vào Tam Bảo, chẳng cầu mong,

Lục Dục, Thất Tình, đều diệt tận, …!

Giác Ngộ một đời, Ánh Trăng Trong !!!

______________

⚜️Thầy Đại Sơn Tùng – Viện UPL

⚜️ Viện Nghiên Cứu Khoa Học Và Ứng Dụng Năng Lượng Vào Đời Sống (Viện UPL)

🪷Vì Một Cuộc Sống An Toàn Và Tốt Đẹp Hơn 🪷

Chap tay lay Phat
Chia Sẻ Đến:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KIẾN THỨC CẬP NHẬT

SẮP DIỄN RA

NĂNG LƯỢNG KHAI SÁNG