Viện UPL Chữa Bệnh Bằng Cách Nào?

Con người là thể hợp nhất giữa thân xác và linh hồn. Thân Xác Vật Lý (Xác phàm/Thân phàm) Thân xác vật lý (xác phàm) được cấu tạo từ gân, xương, máu huyết, tế bào, mô mỡ, biểu bì, nội tạng… Thân phàm cần năng lượng từ thức ăn, nước uống, cần ngủ nghỉ, cần […]