- Tư Vấn Trị Liệu -

Khám Chữa Bệnh Miễn Phí

Viện UPL thường xuyên tổ chức các buổi Tư vấn và Hỗ trợ xử lý các trường hợp về rối loạn Năng Lượng Sinh Học và Phát Thuốc MIỄN PHÍ.

THỨ BẢY, TỪ 13h30 ĐẾN 15h30

Những Buổi Khám Chữa Trị Tại Viện UPL